Sigortacılık hususunda
vatandaş bilgilendirilmeli
Acenteler Samsun'da
bilgilendirildi
Sigortanın önemi ilkokullarda
öğretilmeli
Sigortacılar Kuşadası'nda buluştular Vatandaş Hayat Sigortası'nı
yük olarak görüyor

   

Sigortacılardan kayıt dışıyla mücadele çağrısı

KAYA: Sigorta bir yük değil, teminattır

Toksad Tokat'ta kuruldu