HAKKIMIZDA

- Üye meslektaşlarımızın ticari ahlaka uygun ve mesleki ilkelere göre faaliyetlerini yürütmesi (DASK poliçelerindeki düşük m2'ler, aracın marka ve tipine ayrıca teminatların kapması ile sigorta şirketlerine göre de prim fiyatının değiştiğinin müşteriye ileterek “Ucuzcu” ya da “Pahalıcı” gibi etiketlerin diğer acentelere mal edilmemesi, yine zaten komisyon oranlarının düşük kalmasına rağmen komisyondan indirim yapılmaması gibi.)

- Üye meslektaşlar arasında ticari ve sosyal bağların güçlendirilmesi.

- Birlikteliğimizi etkinleştirerek Sigorta Şirketleri, Mesleki Kuruluşlar ve belirleyici Kamu Otoriteri karşısında ticari ve sosyal gücümüzü artırılarak taleplerimize duyarsız kalınmaması başlıca hedeflerimizdendir.

- Henüz yapılanmamızın başında olmasına rağmen trafik komisyonlarımızın çok daha düşürülmesi gündemde iken %10’da tutulması ve buna SGK payanında dahil edilmesi üyesi bulunduğumuz TÜSAF (Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu) kanalıyla sağlanması buna iyi bir örnek teşkil etmektedir.

- Bu bağlamda Derneğimizin faaliyetlerine birlik ve beraberlik içerisinde yön vermek ve önümüzdeki günlerde TÜSAF ile birlikte TSB (Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği), SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) ve sektörün aktörleri ile yapılacak olan çalıştaya ayna tutması. açısından ekteki formun da tarafınızca doldurularak Yönetim Kurulumuza teslim edilmesini rica ederiz.